محاسبه قیمت در کارخانه جعبه سازی

محاسبه قیمت در کارخانه جعبه سازی

در یک کارخانه جعبه سازی اصل مهم محاسبه قیمت از ضروریات است. برای اطلاع از این روند در مقاله زیر با ما همراه باشید:

محاسبه قیمت پوستر

گام اول: تعیین اطلاعات کاغذ یا مقوا: شامل گراماژ، نوع، قیمت هر کیلو، سایز پوستر (قیمت کاغذ با هزینه رول شیت، حمل و انبارداری محاسبه شود.)

گام دوم: محاسبه وزن یک برگ پوستر: طول ( متر) * عرض (متر) * گراماژ(کیلوگرم بر مترمربع)

گام سوم: محاسبه وزن صد برگ: وزن یک برگ * 100 (برای رند شدن به بالا)

گام چهارم: محاسبه هزینه مقوا یا کاغذ به ازای یک برگ:  وزن صد برگ * هزینه هرکیلو مقوا یا کاغذ و تقسیم بر 100

گام پنجم: محاسبه قیمت زینک: حدودا هر برگ 250،000 تومان برای چهار و نیم ورقی، هر برگ500،000 تومان برای نه ورقی  برای مشتری محاسبه می شود. (معمولا جدا از قیمت پوستر در پیش فاکتور ذکر شده و با مشتری محاسبه می شود.)

گام ششم: محاسبه قیمت چاپ: برای تیراژ زیر 5000 ، 2500،000 تومان و برای تعداد بیشتر هر برگ 500 تومان است. در صورتیکه کار فانتزی (تعداد رنگ بیش از چهار)  باشد هر برگ 700 تومان خواهد بود.

گام هفتم: افزودن قیمت سلفون (در صورت وجود): قیمت سلفون و مزد آن هر سانتی متر مربع 38/0 تومان است.(قیمت سلفون 30/0 تومان و مزد آن 8/0 تومان  است.)

گام هشتم: هزینه کارتن ، تسمه کشی، شیرینگ، استرچ پالت (هرکدام در صورت وجود)

گام نهم : هزینه پالت

گام دهم: افزودن سی درصد هزینه پنهان به همه موارد بغیر از سلفون و کاغذ (در صورتیکه توسط مشتری تامین شود یا قیمت نامتعارف شود.)

مثال: قیمت پوستر سایز 70*99، چهاررنگ همراه با سلفون را بدست آورید. قیمت کاغذ هر کیلو 27000 تومان با گراماژ 220 گرم بر مترمربع و تیراژ سفارش 100،000 عدد است. قیمت زینک جداگانه در پیش فاکتور محاسبه می شود. هزینه رول به شیت هر کیلو 500 تومان است. سلفون، تسمه کشی و هزینه پالت را محاسبه کنید.

وزن هر برگ

99/0*7/0*22/0= 15246/0

معمولا برای راحتتر بودن محاسبات برای صد برگ محاسبه می شود:

15246/0* 100= 15246 کیلوگرم

هزینه کاغذ به ازای صد برگ

15246*27500=419265 تومان

هزینه کاغذ به ازای یک برگ

100/419265=4193تومان

محاسبه هزینه سلفون            

99*70*38/0=2633 تومان

هزینه چاپ: 500 تومان به ازای هر برگ

در این مثال هر 5000 تا پوستر روی یک پالت قرار دارد. و قیمت هر پالت 120،000 تومان است:

5000/120000= 24 تومان

به ازای هر پالت 30000 تومان هزینه استرچ پالت و تسمه کشی در نظر گرفته می شود:

5000/30000=6

در نهایت 30 درصد به همه موارد بغیر از سلفون  و کاغذ (در صورتیکه مشتری تهیه کرده است) اضافه می شود وبا جمع زدن موارد،  قیمت به مشتری اعلام می شود:

4+26+500+4193=4723

4723*3/1= 6140

6140+2633= 8772

در صورتیکه قیمت بیشتر از حالت عرف بازار باشد، افزودن سی درصد برای کاغذ محاسبه نمی شود. (حتی اگر مجموعه ما تامین آن را بعهده داشت.)

13-2- قیمت دهی جعبه

برای بدست آوردن اندازه ورق (فرم چاپی) جعبه لازم است آنرا به صورت باز شده در نظر بگیریم و روی نرم افزار یا به صورت دستی در ورق 100*70 یا 100*140 چیدمان کنیم. توجه شود برای سفارشاتی که مرکب های (رنگ های آن) از نوع یووی است ماشین 100*70 استفاده می شود. به عبارت دیگر، در ماشین 100*142 ، فقط امکان اجرای افکت های یووی وجود دارد (مثل دریپ آف و یووی براق) ولی امکان استفاده از مرکب یووی برای مثال چاپ روی تلق ها وجود ندارد.

پس از مدتی کار فروش، برای سفارشات روتین مثل جعبه چای، تاید، دستمال کاغذی و..، گراماژ مقوا و تعداد استاندارد جعبه روی واحد ورق برای پرسنل مشخص می شود. دو نکته مهم در قیمت دهی جعبه بایستی مورد توجه قرار گیرد: 1) مشخصات متریال چاپی (کاغذ یا مقوا) چیست. این مشخصات شامل گراماژ، سایز و نوع کاغذ می باشد. و 2) چه عملیاتی روی آن انجام می شود، این عملیات می تواند شامل چاپ با مرکب یووی یا معمولی، سلفون، افکت های یووی، طلاکوب، برش، تیغ، لاک باتم و ویندوپچ باشد.

بعنوان مثال، تعداد شش جعبه چای روی ورق 100*70، چهار جعبه تاید روی ورق 100*70 یا نه عدد روی 100*140، و دستمال کاغذی ها گراماژ 300 تا 350 گرم بر متر مربع برند مقوا هانسول یا اسبی است.

یکی از مهم ترین نکات در ارتباط با مشتری اخذ تائیدیه در مراحل زیر است:

 • سایز، اطلاعات و تصاویر چاپی روی جعبه از روی نمونه یا فایل
 • نوع کاغذ شامل جنس، گراماژ و در صورت نیاز برند
 • نمونه چاپ شده پس از اولین دور ماشین چاپ افست
 • اعلام کلیه افکت ها به مشتری و هزینه آن

 

گام های قیمت گذاری جعبه

گام اول: مشخص کردن شناسنامه جعبه شامل : تعیین جنس مقوا، سایز جعبه، سایز ورق، گراماژ، تعداد کار در ورق، تیراژ مورد نیاز، تامین مقوا از طرف ما هست یا مشتری، تعداد رنگ، تعیین نوع افکت های چاپ و دایکات، تعیین نیاز به سلفون، طلاکوب  و پنجره زنی، نوع جعبه چسبانی، نوع بسته بندی

گام دوم: تعیین وزن هر برگ با ضرب طول و عرض ورق به متر در گراماژ به کیلوگرم بر مترمربع

گام سوم: محاسبه قیمت هر برگ: وزن هر برگ ضربدر قیمت مقوا (شامل قیمت خرید مقوا به اضافه حمل به اضافه مزد رول به شیت)

گام چهارم: محاسبه مزد چاپ بسته به نوع کار، افکت ها و ماشین

گام پنجم: محاسبه قیمت و مزددست سلفون

گام ششم: محاسبه قیمت دایکات و برجسته سازی

گام هفتم: محاسبه قیمت طلاکوب

گام هشتم: محاسبه قیمت پنجره زنی

گام نهم: محاسبه قیمت جعبه چسبانی

گام دهم: محاسبه قیمت بسته بندی شامل کارتن، تسمه کشی، استرچ پالت

گام یازدهم: افزودن سی درصد هزینه های پنهان به همه موارد بالا بغیر از سلفون  و کاغذ (در صورت تامین توسط مشتری)

گام دوازدهم:جمع کلیه موارد بالا

گام سیزدهم: بدست آوردن قیمت هر عدد جعبه: قیمت هر ورق تقسیم بر تعداد جعبه

مثال: محاسبه قیمت جعبه آجیل ساکسون

گام اول: مشخص کردن شناسنامه جعبه:

تعیین جنس مقوا: ایندربرد تک رو براق

سایز جعبه: جعبه را باز می کنیم و تیغ به تیغ آن را اندازه می گیریم: 32*5/29

سایز ورق: 96*59 سه تا جعبه در راستای طول و دو جعبه در راستای عرض در ورق 100*70 (با فرض اینکه مشتری تغییر جای درب و جفت شدن جعبه ها در چیدمان را نپذیرد.)

گراماژ: 350 گرم بر متر مربع

 تعداد کار در ورق: 6 عدد

تیراژ مورد نیاز: 10000 عدد

 تامین مقوا از طرف ما هست یا مشتری: مقوا از طرف مشتری تامین می شود.

 تعداد رنگ: 4 رنگ فانتزی (فانتزی به معنی اینست که کار بیش از یک رنگ است و چاپ بایستی عاری از هرگونه خطا باشد.)

 تعیین نوع افکت های چاپ و دایکات: بدون واتربیس، ورنی و یووی

 تعیین نیاز به سلفون: دارای سلفون براق حرارتی  است.

طلاکوب : ندارد

پنجره زنی: ندارد

 نوع جعبه چسبانی: خطی بزرگ

نوع بسته بندی: پالت و استرچ پالت

گام دوم: تعیین وزن هر برگ با ضرب طول و عرض ورق به متر در گراماژ به کیلوگرم بر مترمربع

6/0*35/0*1= 21/0

گام سوم: محاسبه قیمت هر برگ: وزن هر برگ ضربدر قیمت مقوا (شامل قیمت خرید مقوا به اضافه حمل به اضافه مزد رول به شیت)

21/0*38000= 7980

گام چهارم: محاسبه مزد چاپ بسته به نوع کار، افکت ها و ماشین: 700 تومان

گام پنجم: محاسبه قیمت و مزد کار سلفون

60*100*38/0=2280

گام ششم: محاسبه قیمت دایکات و برجسته سازی: برجسته سازی ندارد و چون تعداد در ورق، شش عدد است. تعداد ماتریس نسبتا کم است ولی چون تیراژ کار کم است،  قیمت دایکات 1500 تومان اعلام می شود.

گام هفتم: محاسبه قیمت طلاکوب: ندارد

گام هشتم: محاسبه قیمت پنجره زنی: ندارد

گام نهم: محاسبه قیمت جعبه چسبانی: نوع جعبه چسبان لاک باتم دو نقطه چسب و یک خط حدود 15 سانت است و قیمت آن 150 تومان به ازای هر جعبه اعلام می شود. (برای هر ورق 6*150)

گام دهم: محاسبه قیمت بسته بندی شامل کارتن، تسمه کشی، استرچ پالت

قیمت کارتن: بعنوان مثال 12000 تومان به ازای هر 300 جعبه: 300/12000= 40 تومان (هر برگ 40*6)

استرچ پالت و تسمه کشی: 30000 تومان به ازای هر 5000 عدد جعبه: 5000/30000= 6 تومان (هر برگ: 6*6)

قیمت پالت : 120000 تومان به ازای هر پالت: روی هر پالت 5000 عدد جعبه: 5000/120000= 24 تومان (هر برگ:6*24)

گام یازدهم: افزودن سی درصد هزینه های پنهان به همه موارد بالا بغیر از سلفون وکاغذ (در صورت تامین توسط مشتری)

جمع قیمت موارد بالا بغیر از سلفون و مقوا و افزودن سی درصد:

700+1500+900+240+36+144=3520

3520*3/1= 4576

گام دوازدهم:جمع کلیه موارد بالا

4576+7980+2280=14836

 گام سیزدهم: بدست آوردن قیمت هر عدد جعبه: قیمت هر ورق تقسیم بر تعداد جعبه

6/14836=2472 تومان

14-2- قیمت خدمات انجام شده روی جعبه

قیمت های زیر مربوط به آبان 1401 و جهت مقایسه ذکر شده است. توجه شود قیمت چاپ برای دستگاه 100*70 تعیین شده است و قیمت چاپ دستگاه 142*100 تقریبا دو برابر و نیم است.

 • چاپ معمولی (پوستر) : بیش از 5000 برگ ، برگی 500 تومان، تک رنگ: 250 تومان/ کمتر از 5000 برگ، 2،500،000 تومان و در حالت تک رنگ: 1،250،000 تومان
 • چاپ برای کار جعبه و فانتزی: 700 تومان
 • چاپ + هایبرید: 7000 تومان
 • چاپ با مرکب UV: برگی 3500 تومان
 • افکت های  موضعیUV: هر سانتی متر مربع 30 تومان به اضافه مصرف مایع یووی (کیلویی 280،000 تومان) به اضافه قیمت لاستیک برای یووی موضعی 3،500،000 تومان
 • سلفون: سایز پوستر یا جعبه به صورت کلی در نظر گرفته می شود و در قیمت هر سانتی متر مربع  سلفون به اضافه مزد کار (38/0 تومان) ضرب می شود.
 • طلاکوب: هر ضرب 500 تومان به اضافه میزان هزینه رول فویل، استفاده شده (هزینه کلیشه و فیلم نیز جداگانه در پیش فاکتور قید شود.)
 • تیغ(دایکات) + برجسته سازی: 1000 تا 1500 تومان بسته به میزان مصرف ماتریس، در تیراژهای بالا برای کارهای کم ماتریس قیمت تاکف 800 تومان نیز ممکن است اعلام شود.
 • ویندوپچ: حدود 200 تومان به ازای هر جعبه به اضافه هزینه طلق
 • برش: کیلویی 300 تومان
 • لب چسب: حداقل 35 تومان و حداکثر700 تومان، بسته به میزان خط چسب و چند نقطه ای بودن چسب کار. خطی جعبه کوچک: 35 تومان، خطی جعبه بزرگ: 40 تومان (اگر تیراژ بالای 100،000 عدد بود می توان همان 35 تومان در نظر گرفت.)، خطی کوچک و دونقطه چسب: 150 تومان، جعبه میگو با چسب هات ملت: 700 تومان، لاک باتم و درب تاشو خاص: 300 تومان
 • هزینه لیتوگرافی: فروش زینک سایز 100*70: هر پلیت 250،000 تومان و برای 100*142: 500،000 تومان
 • ورق متالایز: تقریبا دو برابر قیمت کاغذ و ورق آلومینیوم به کار رفته
 • چاپ روی متالایز: هر برگ 7000 تومان

 

سوالات متداول:

در اینجا به برخی از سوالات متداول در مورد محاسبه قیمت در کارخانه های جعبه سازی پاسخ می دهیم:

1. چه عواملی بر قیمت جعبه در کارخانه های جعبه سازی تاثیر می گذارد؟

همانطور که در پاسخ قبلی به طور مفصل توضیح داده شد، عوامل مختلفی بر قیمت جعبه در کارخانه های جعبه سازی تاثیر می گذارند.

 • نوع و جنس مقوا: نوع و جنس مقوا به کار رفته در ساخت جعبه، یکی از مهمترین عوامل موثر بر قیمت آن است.
 • ابعاد جعبه: ابعاد جعبه (طول، عرض و ارتفاع) تاثیر مستقیمی بر میزان مواد مصرفی و در نتیجه قیمت آن دارد.
 • تیراژ سفارش: تیراژ سفارش یکی دیگر از عوامل موثر بر قیمت جعبه است.
 • نوع چاپ: نوع چاپ انجام شده روی جعبه (چاپ افست، فلکسو، هلیوگراور و …) بر قیمت آن تاثیر می گذارد.
 • خدمات پس از چاپ: خدمات پس از چاپ مانند سلفون، طلاکوب، برجسته سازی، لاک زدن و … نیز می توانند به قیمت جعبه اضافه شوند.
 • ماشین آلات و تجهیزات: نوع ماشین آلات و تجهیزاتی که در فرآیند تولید جعبه استفاده می شوند، تا حدی بر قیمت آن تاثیر می گذارند.

2. چگونه می توان قیمت جعبه را در کارخانه های جعبه سازی برآورد کرد؟

برای برآورد قیمت جعبه در کارخانه های جعبه سازی می توان مراحل زیر را انجام داد:

 1. انتخاب نوع و جنس مقوا: با توجه به نوع محصول و نیازهای مورد نظر، نوع و جنس مقوای مناسب برای ساخت جعبه انتخاب می شود.
 2. تعیین ابعاد جعبه: ابعاد جعبه (طول، عرض و ارتفاع) با توجه به ابعاد محصول و نیازهای مورد نظر تعیین می شود.
 3. انتخاب نوع چاپ: نوع چاپ مورد نظر برای جعبه (چاپ افست، فلکسو، هلیوگراور و …) انتخاب می شود.
 4. انتخاب خدمات پس از چاپ: خدمات پس از چاپ مورد نظر برای جعبه (سلفون، طلاکوب، برجسته سازی، لاک زدن و …) انتخاب می شود.
 5. استفاده از ماشین حساب آنلاین: می توانید از ماشین حساب های آنلاین موجود در وب سایت برخی از کارخانه های جعبه سازی برای برآورد تقریبی قیمت استفاده کنید.
 6. استعلام قیمت از چندین کارخانه: برای دریافت قیمت دقیق، بهتر است با چندین کارخانه جعبه سازی تماس گرفته و از آنها استعلام قیمت کنید.

3. چرا قیمت جعبه در کارخانه های مختلف متفاوت است؟

قیمت ارائه شده توسط کارخانه های مختلف ممکن است با یکدیگر متفاوت باشد. این تفاوت قیمت می تواند به دلیل موارد زیر باشد:

 • استفاده از مواد اولیه با کیفیت های مختلف: کارخانه های مختلف ممکن است از مقوای با کیفیت های مختلف و یا از جوهر و مواد مصرفی با برندهای متفاوت استفاده کنند.
 • ماشین آلات و تجهیزات متفاوت: کارخانه های مختلف ممکن است از ماشین آلات و تجهیزات جدیدتر و یا مدرن تر استفاده کنند که سرعت و دقت تولید را افزایش می دهد و در نتیجه قیمت تمام شده محصول را کاهش می دهد.
 • ارائه خدمات جانبی متنوع: برخی از کارخانه ها ممکن است خدمات جانبی متنوعی مانند طراحی جعبه، نمونه سازی و … را ارائه دهند که به قیمت نهایی محصول اضافه می شود.
 • هزینه های جانبی: هزینه های جانبی مانند حمل و نقل، دستمزد کارگران و … می تواند در کارخانه های مختلف متفاوت باشد.

4. چگونه می توان از کیفیت جعبه های تولیدی در کارخانه های مختلف اطمینان حاصل کرد؟

 • مشاهده نمونه کارهای قبلی: قبل از سفارش جعبه، حتما نمونه کارهای قبلی کارخانه را مشاهده کنید تا از کیفیت محصولات آنها اطمینان حاصل کنید.
 • درخواست نمونه: از کارخانه بخواهید که برای شما نمونه ای از جعبه با مشخصات مورد نظر شما تهیه کند تا کیفیت چاپ و جنس مقوا را از نزدیک بررسی کنید.
 • خواندن نظرات مشتریان: نظرات مشتریان قبلی را در مورد کیفیت محصولات و خدمات کارخانه مطالعه کنید.
 • بازدید از کارخانه: اگر امکان پذیر است، از کارخانه بازدید کنید و از نزدیک با فرآیند تولید آشنا شوید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *